Soi Cầu Lô Câm * Đánh Là Trúng

+Thấy 2 đầu lô câm, hoặc 2 đuôi lô câm để soi cầu lô câm

Khi quan sát trong bảng kết quả, anh em thấy chỉ có 2 đầu lô câm, hoặc 2 đuôi lô câm. Thì khi đó nên áp dụng công thức sau để tìm ra con lô cần đánh.