Đánh Nhiều Con Lô Thì Sẽ Không Lỗ Vốn, Vì Sao?

+Dựa vào các cặp lô hay về trong tuần để đánh nhiều con lô

  • Thứ 2 tuần này có lô 23 và lô 76 thì sau có lô 56 và 47 vào thứ 2 tuần sau
  • Thứ 3 có lô 98 thì sau có lô 37 cho thứ 3 tuần sau
  • Thứ 4 có lô 12, lô 42 thì thứ 4 tuần sau có lô 67 và lô 53