Xóc Đĩa 3D * Game Dễ Chơi * Tiền Dễ Kiếm

  • 2 ĐỎ 2 TRẮNG: 2 nút đỏ, 2 nút trắng có tỷ lệ là: 1: 1.6
  • TÀI: 4 nút màu đỏ hoặc 3 nút màu đỏ và 1 nút trắng có tỷ lệ là: 1: 0.96
  • XỈU: 4 nút màu trắng hoặc 3 nút màu trắng và 1 nút đỏ có tỷ lệ là: 1: 0.96
  • LẺ: 3 nút đỏ và 1 nút trắng hoạc 3 nút trắng và 1 nút đỏ có tỷ lệ là: 1: 0.96
  • CHẲN: 4 nút đỏ hoặc 4 nút trắng hoặc 2 nút trắng hoặc 2 nút đỏ có tỷ lệ là: 1: 0.96