Mơ thấy người đang sống mà chết đánh con gì để giải xui?

Giấc mơ cho thấy có người mang danh là thân thiết muốn lợi dụng bạn để đạt được mục đích của họ. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận với đồng nghiệp. Họ không tốt như những gì bạn tưởng.